نمایش 1–12 از 959 نتیجه

دستبند تنیس کد 13736

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند تنیس با الماس طبیعی
 • 69 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/480 قیراط

انگشتر تنیس دور برلیان کد 10833

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر تنیس با برلیان تمام تراش
 • ۷۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۸2۰ قیراط

گوشواره فلاور کد 10204

60,600,000 تومان
گوشواره فلاور با برلیان تمام تراش
 • ۵۰ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۳31 قیراط
 • ۱۴ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۳26 قیراط

گردنبند زنجیری طرح مارکیزی کد 12303

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زنجیری طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/۱۰۰ قیراط
 • ۲1 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/640 قیراط
 • ۲6 عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/495 قیراط
 • ۵۲ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۳35 قیراط
 

گوشواره طرح مارکیزی کد 12304

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گوشواره طرح مارکیز با الماس طبیعی
 • 20 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/600 قیراط
 • 24 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/154 قیراط
 • 12 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/۲۰6 قیراط
 

گردنبند زنجیری برگ کد 12701

89,900,000 تومان
گردنبند زنجیری برگ با برلیان تمام تراش
 • ۱۹۹ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/770 قیراط
 

انگشتر فنسی کات کد 13147

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر  فنسی کات با الماس طبیعی
 • ۲۱ عدد باگت به وزن ۱/360 قیراط
 • ۱۶۴ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/873 قیراط
 • 9 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/960 قیراط

گردنبند مارکیز و اشک کد 14298

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند مارکیز ، اشک و تخمه برلیان
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/500 قیراط
 • 109 عدد مارکیز سفید به وزن 9/671 قیراط
 • 26 عدد تخمه اشک سفید تمام تراش به وزن 5/072 قیراط
   

دستبند باگت کد 14283

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند باگت با الماس طبیعی
 • 49 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/325 قیراط
 • 4 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/020 قیراط
 • 5 عدد برلیان سفید باگت به وزن ۰/14۰ قیراط
   

دستبند طرح تیفانی کد 14245

496,900,000 تومان
دستبند طرح تیفانی با الماس طبیعی
 • 439 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 4/332 قیراط

گردنبند تنیس کد 14216

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند تنیس با الماس طبیعی
 • 4۵ عدد تخمه برلیان سفید به وزن 7/955 قیراط

دستبند باگت با کد 14102

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند باگت با برلیان تمام تراش
 • 70 عدد برلیان باگت به وزن 1/670 قیراط
 • 16 عدد برلیان قلم‌خور تمام تراش به وزن 0/426 قیراط
 • 434 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/154 قیراط