نمایش 1–12 از 125 نتیجه

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 14713

57.8 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 44 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/410 قیراط
 

آویز طرح کارتیه با کد 14694

96.6 میلیون تومان
آویز طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 120 عدد برلیان قلم خور تمام تراش 1/586 قیراط
 

آویز طرح کارتیه با کد 14667

73.1 میلیون تومان
آویز طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 104 عدد برلیان سفید تمام تراش 0/940 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 14652

57.4 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 88 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/555 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 14654

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زنجیری طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 20 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/212 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح فرد با کد 14657

46.3 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح فرد با الماس طبیعی
 • 35 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/222 قیراط
 

آویز طرح گوچی با کد 14660

59.7 میلیون تومان
آویز طرح گوچی با الماس طبیعی
 • 60 عدد برلیان قلم خور تمام تراش 0/679 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 14658

44.5 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 18 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/175 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 11570

27.3 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کارتیه ببری با الماس طبیعی
 • 97 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/244 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح مسیکا کد 13824

37.7 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح مسیکا با الماس طبیعی
 • 5 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/100 قیراط

آویز گل شنل با کد 10038

35.9 میلیون تومان
آویز گل شنل با برلیان تمام تراش
 • ۵۷ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۵19 قیراط
 • ۱ عدد برلیان قلم‌خور تمام تراش به وزن 0/024 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح بولگاری با کد 11746

125.2 میلیون تومان
گردنبند زنجیری مار طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • ۲۱۱ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۱/۱47 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/175 قیراط
 • ۲ عدد یاقوت قرمز سونچیا اوال به وزن ۰/۴4۰ قیراط