نمایش 1–12 از 86 نتیجه

انگشتر طرح سالوینی با کد 12416

33.6 میلیون تومان
انگشتر طرح سالوینی با الماس طبیعی
 • ۳۴ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۲2۰ قیراط
 

انگشتر طرح رولکس با کد 14679

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر رولکس با الماس طبیعی
 • 40 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/۵00 قیراط
 • 60 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/150 قیراط
 

انگشتر حلقه زنانه طرح تیفانی با کد 13599

79.9 میلیون تومان
انگشتر حلقه طرح تیفانی با الماس طبیعی گرد
 • 140 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/580 قیراط
 

انگشتر طرح کارتیه با کد 12249

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی گرد
 • 43 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/205 قیراط
 

انگشتر طرح کارتیه با کد 13470

58.1 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی گرد
 • 165 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/600 قیراط
 

انگشتر طرح بولگاری کد 13485

76.7 میلیون تومان
انگشتر طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • 32 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/779 قیراط
 • 2 عدد تخمه زمرد سبز مستطیلی کلمبیا به وزن 0/295 قیراط

انگشتر طرح کارتیه با کد 12475

122.8 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • ۳۵۰ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۲/۳۰۰ قیراط
 

انگشتر طرح بولگاری با کد 12205

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • ۴۳ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/27۰ قیراط
 

انگشتر طرح کارتیه با کد 13482

113.3 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی گرد
 • 290 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 2/100 قیراط
 • 4 عدد تخمه سنگ رنگی تمام تراش به وزن 0/050 قیراط
 

انگشتر حلقه مردانه طرح تیفانی با کد 13598

52.9 میلیون تومان
انگشتر حلقه طرح تیفانی با الماس طبیعی گرد
 • 26 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/180 قیراط
 

انگشتر حلقه زنانه طرح تیفانی با کد 13597

45.4 میلیون تومان
انگشتر حلقه طرح تیفانی با الماس طبیعی گرد
 • 26 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/176 قیراط
 

انگشتر حلقه طرح تیفانی با کد 13582

69.8 میلیون تومان
انگشتر حلقه طرح تیفانی با الماس طبیعی گرد
 • 140 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/384 قیراط