نمایش 1–12 از 98 نتیجه

دستبند طرح بولگاری کد 14701

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • 7 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 0/363 قیراط

دستبند طرح بولگاری کد 13537

224.9 میلیون تومان
دستبند طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • 26 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 0/966 قیراط
 • 155 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 1/785 قیراط

دستبند طرح اگنر با کد 13662

80.5 میلیون تومان
دستبند طرح اگنر با الماس طبیعی
 • 30 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/300 قیراط

دستبند طرح تیفانی کد 13881

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح تیفانی با الماس طبیعی
 • وزن کل برلیان قلم خور تمام تراش 0/470 قیراط

دستبند طرح تیفانی با کد 13657

63.4 میلیون تومان
دستبند طرح تیفانی با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/181 قیراط

دستبند طرح گوچی با کد 13660

51.6 میلیون تومان
دستبند طرح گوچی با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/065 قیراط

دستبند طرح کارتیه کد 14561

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 690 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 9/455 قیراط

دستبند طرح کارتیه کد 14560

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 1790 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 32/893 قیراط

دستبند طرح بولگاری با کد 12200

149.3 میلیون تومان
دستبند طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • ۱۲۱ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/771 قیراط
 

دستبند طرح کارتیه با کد14514

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح کارتیه با الماس طبیعی گرد
 • 200 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/098 قیراط
 • 4 عدد تخمه سنگ رنگی به وزن 0/110 قیراط

دستبند طرح تیفانی کد 13681

239.1 میلیون تومان
دستبند طرح تیفانی با برلیان تمام تراش
 • 510 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 4/140 قیراط

دستبند طرح هرمس با کد 11415

194.3 میلیون تومان
دستبند طرح هرمس با الماس طبیعی
 • ۲۲۰ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۲/267 قیراط