نمایش 1–12 از 2967 نتیجه

گردنبند زنجیری فلاور با کد 15020

80.6 میلیون تومان
گردنبند زنجیری فلاور با الماس طبیعی
 • 6 عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/540 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/200 قیراط
 

گردنبند زنجیری فلاور با کد 15019

80.6 میلیون تومان
گردنبند زنجیری فلاور با الماس طبیعی
 • 6 عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/540 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/200 قیراط
 

گردنبند زنجیری فلاور با کد 15018

55.8 میلیون تومان
گردنبند زنجیری فلاور با الماس طبیعی
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/170 قیراط
 • ۶ عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن ۰/380 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 15000

29.4 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 25 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/240 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح کارتیه با کد 14999

30.2 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 25 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/240 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح شبدر با کد 15004

20.8 میلیون تومان
گردنبند شبدر با الماس طبیعی
 • 24 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/180 قیراط

گردنبند زنجیری طرح شبدر با کد 15003

20.8 میلیون تومان
گردنبند شبدر با الماس طبیعی
 • 24 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/180 قیراط

گردنبند زنجیری طرح شبدر با کد 15002

21.6 میلیون تومان
گردنبند شبدر با الماس طبیعی
 • 24 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/180 قیراط

گوشواره باگت با کد 15001

56.3 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/220 قیراط
 • 74 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/375 قیراط
 

سرویس‌ باگت با کد 14988_14987

229.3 میلیون تومان515.8 میلیون تومان

انگشتر طرح پنتر کارتیه کد 14986

194.2 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 415 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۱/786 قیراط
 • ۲ عدد تخمه سنگ رنگی به وزن ۰/060 قیراط

گوشواره باگت با کد 14988

229.3 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 68 عدد برلیان سفید باگت به وزن 2/550 قیراط
 • 56 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/370 قیراط