نمایش 1–12 از 204 نتیجه

گوشواره باگت با کد 15001

56.3 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/220 قیراط
 • 74 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/375 قیراط
 

سرویس‌ باگت با کد 14988_14987

229.3 میلیون تومان515.8 میلیون تومان

انگشتر طرح پنتر کارتیه کد 14986

194.2 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 415 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۱/786 قیراط
 • ۲ عدد تخمه سنگ رنگی به وزن ۰/060 قیراط

گوشواره باگت با کد 14988

229.3 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 68 عدد برلیان سفید باگت به وزن 2/550 قیراط
 • 56 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/370 قیراط
 

انگشتر باگت قلب با کد 14993

52.8 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • وزن کل برلیان باگت سفید به وزن 0/750 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان قلم خور به وزن ۰/050 قیراط
 

گردنبند باگت با کد 14987

515.8 میلیون تومان
گردنبند باگت با الماس طبیعی
 • 148 عدد برلیان باگت سفید به وزن 3/850 قیراط
 • 324 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 1/990 قیراط
 

انگشتر طرح دیور 14970

105.4 میلیون تومان
انگشتر طرح دیور چند رج با الماس طبیعی 133 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 0/830 قیراط

انگشتر بامله با کد 14904

492.8 میلیون تومان
انگشتر بامله با الماس طبیعی
 • 12 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/350 قیراط
 • 36 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 1/670 قیراط
 • 7 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/140 قیراط
 • 18 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/320 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت با کد 14990

32.2 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 4 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/120 قیراط
 • 40 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/200 قیراط
 

گوشواره باگت با کد 14989

126.2 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 18 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/460 قیراط
 • 158 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/440 قیراط
 

سرویس‌ باگت با کد 14969_14968

97.9 میلیون تومان352.8 میلیون تومان

گوشواره باگت با کد 14969

97.9 میلیون تومان
گوشواره باگت با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/270 قیراط
 • 164 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/020 قیراط