نمایش 1–12 از 28 نتیجه

گردنبند زنجیری دایره کد 14781

42.5 میلیون تومان
گردنبند زنجیری دایره ی دور برلیان با الماس طبیعی
 • 22 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/588 قیراط

گردنبند زنجیری بولگاری کد 14778

34 میلیون تومان
گردنبند زنجیری بولگاری با الماس طبیعی
 • 11 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/310 قیراط

گردنبند زنجیری دایره کد 14779

28.9 میلیون تومان
گردنبند زنجیری دایره ای با الماس طبیعی
 • 5 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/206 قیراط

گردنبند زنجیری دایره کد 14777

74 میلیون تومان
گردنبند زنجیری دایره ای با الماس طبیعی
 • 92 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/762 قیراط

نیم ست باگت با کد 14773_14772_14771

34.5 میلیون تومان117.2 میلیون تومان
نیم ست باگت مشکی-طلایی با الماس طبیعی  

گوشواره باگت با کد 14773

58.6 میلیون تومان
گوشواره باگت مشکی-طلایی با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان سفید باگت به وزن ۰/400 قیراط
 • 32 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/350 قیراط
 

دستبند باگت با کد 14771

117.2 میلیون تومان
دستبند باگت مشکی-طلایی با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/500 قیراط
 • 16 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/200 قیراط
   

گردنبند زنجیری باگت با کد 14772

34.5 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت مشکی-طلایی با الماس طبیعی
 • 4 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/200 قیراط
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/150 قیراط
 

گردنبند زنجیری مارکیز کد 14776

45.2 میلیون تومان
گردنبند زنجیری مارکیز با الماس طبیعی
 • 4 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/066 قیراط
 • 4 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/451 قیراط

گردنبند زنجیری خطی کد 14780

19.4 میلیون تومان
گردنبند زنجیری خطی با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/045 قیراط

گردنبند زنجیری دایره کد 14775

65.4 میلیون تومان
گردنبند زنجیری دایره ای با الماس طبیعی
 • 40 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/527 قیراط

گردنبند زنجیری طرح بولگاری با کد 14769

125 میلیون تومان
گردنبند زنجیری مار طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • 43 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/200 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/115 قیراط
 • ۲ عدد تخمه سنگ رنگی به وزن ۰/330 قیراط