نمایش 1–12 از 18 نتیجه

انگشتر مروارید با کد 13292

43.6 میلیون تومان
انگشتر مروارید با الماس طبیعی
 • ۸۴ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۳3۰ قیراط
 • ۱ عدد مروارید سفید گرد استرالیا به وزن ۰/۳3۰ قیراط

سرویس برلیان و مروارید با کد 12643 _ 12642 _ 12641

49 میلیون تومان106.5 میلیون تومان

گردنبند برلیان و مروارید با کد 12643

106.5 میلیون تومان
گردنبند مروارید با الماس طبیعی
 • ۱۴۹ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/990 قیراط
 

دستبند برلیان و مروارید با کد 12642

49 میلیون تومان
دستبند مروارید با الماس طبیعی
 • ۱۰۳ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/497 قیراط
 • ۱ عدد مروارید اشک
 

گوشواره برلیان و مروارید با کد 12641

51 میلیون تومان
گوشواره مروارید با الماس طبیعی
 • ۱۸۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۸4۰ قیراط
 • ۱ عدد مروارید اشک
 

گردنبند زنجیری مروارید 14156

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زنجیری مروارید با الماس طبیعی
 • 28 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/۳۰۰ قیراط
 • ۱ عدد مروارید غلتان صورتی
 

گردنبند زنجیری بالرین با کد 11879

37.8 میلیون تومان
گردنبند زنجیری بالرین با الماس طبیعی
 • ۱۸ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/۱3۰ قیراط
 • ۸۵ عدد تخمه سنگ رنگی به وزن ۱/۱1۰ قیراط
 • ۱ عدد مروارید اشک به وزن 0/950 قیراط
 

گوشواره مروارید با کد 10864

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گوشواره مروارید با الماس طبیعی گرد
 • ۴۸ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/282 قیراط
 

گردنبند زنجیری مروارید با کد 10867

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زنجیری مروارید با برلیان تمام تراش ۳۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۳26 قیراط  

انگشتر مروارید با کد 10866

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مروارید با برلیان تمام تراش ۳۲ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۲33 قیراط

دستبند مروارید کد 10865

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند مروارید با برلیان تمام تراش
 • ۳۲ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/253 قیراط