نمایش 1–12 از 13 نتیجه

دستبند طرح ون کلیف با کد 14903

178.3 میلیون تومان
دستبند طرح ون کلیف با الماس طبیعی
 • 161 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/910 قیراط
 

گردنبند زنجیری طرح ون کلیف کد 14044

133.4 میلیون تومان
گردنی زنجیری  با برلیان تمام تراش
 • 85 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/750 قیراط
 

گوشواره‌ ون کلیف کد‌ 14045

98.5 میلیون تومان
گوشواره با برلیان تمام تراش
 • 70 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/500 قیراط
 • 2 عدد تخمه برلیان به وزن 0/650 قیراط
 

انگشتر پروانه طرح ون کلیف 13884

130.7 میلیون تومان
انگشتر پروانه با برلیان تمام تراش امکان تغییر رنگ محصول

نیم ست طرح ون کلیف کد 10829 _ 10830

50.9 میلیون تومان66.9 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح ون کلیف کد 10829 ۴ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۱2۰ قیراط گوشواره طرح ون کلیف

آویز طرح ون کلیف کد 12508

84.2 میلیون تومان
آویز طرح ون کلیف  با برلیان تمام تراش
 • ۴۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/580 قیراط
 • ۱ عدد زیرکن به وزن ۱/۰4۰ قیراط

گوشواره طرح ون کلیف کد 12507

109 میلیون تومان
گوشواره طرح ون کلیف با برلیان تمام تراش
 • ۷۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/688 قیراط
 • ۲ عدد زیرکن به وزن ۱/۱3۰ قیراط

انگشتر طرح ون کلیف کد 12506

88.8 میلیون تومان
انگشتر طرح ون کلیف با برلیان تمام تراش
 • ۵۴ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/384 قیراط
 • ۲ عدد زیرکن سنتاتیک به وزن ۰/۶4۰ قیراط

گوشواره طرح ون کلیف با کد 10830

66.9 میلیون تومان
گوشواره طرح ون کلیف با برلیان تمام تراش
 • ۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۲۰۰ قیراط

گردنبند زنجیری طرح ون کلیف کد 10829

50.9 میلیون تومان
گردنبند زنجیری ون کلیف با برلیان تمام تراش
 • ۴ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۱2۰ قیراط

گردنبند زنجیری ونکلیف کد 07954

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زنجیری ون کلیف با برلیان تمام تراش
 • ۴۸ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۲4۰ قیراط
 • ۱ عدد سنگ رنگی تمام تراش به وزن ۰/150 قیراط