نمایش 1–12 از 472 نتیجه

انگشتر تنیس با کد 15225

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر تنیس با الماس طبیعی
 • 5 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/975 قیراط

انگشتر سولیتر با کد 15224

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر سولیتر الماس طبیعی
 • 4 عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/775 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/900 قیراط
 

انگشتر اشک با کد 15198

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر اشک الماس طبیعی 
 • 10 عدد برلیان سفید اشک به وزن 3/960 قیراط
 

انگشتر مارکیز کد 15200

93,500,000 تومان
انگشتر مارکیز الماس طبیعی
 • 13 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 0/693 قیراط
 

انگشتر تنیس دور برلیان با کد 15232

71,800,000 تومان
انگشتر تنیس دور برلیان با الماس طبیعی
 • 23 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/689 قیراط

انگشتر سولیتر با کد 15230

96,500,000 تومان
انگشتر سولیتر الماس طبیعی
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/400 قیراط
 

انگشتر تنیس با کد 15170

60,300,000 تومان
انگشتر تنیس الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/550 قیراط

انگشتر تنیس دور برلیان با کد 15223

77,100,000 تومان
انگشتر تنیس دور برلیان با الماس طبیعی
 • 29 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/803 قیراط

انگشتر تنیس با کد 15177

115,000,000 تومان
انگشتر تنیس با الماس طبیعی
 • 5 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/705 قیراط

انگشتر اشک با کد 15156

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر اشک بند انگشتی الماس طبیعی 
 • 1 عدد برلیان سفید اشک به وزن ۰/165 قیراط
 

انگشتر تنیس با کد 15176

47,900,000 تومان
انگشتر تنیس الماس طبیعی
 • 7 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/450 قیراط