نمایش 1–12 از 406 نتیجه

انگشتر طرح پنتر کارتیه کد 14986

194.2 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 415 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۱/786 قیراط
 • ۲ عدد تخمه سنگ رنگی به وزن ۰/060 قیراط

انگشتر باگت قلب با کد 14993

52.8 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی
 • وزن کل برلیان باگت سفید به وزن 0/750 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان قلم خور به وزن ۰/050 قیراط
 

انگشتر طرح دیور 14970

105.4 میلیون تومان
انگشتر طرح دیور چند رج با الماس طبیعی 133 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 0/830 قیراط

انگشتر بامله با کد 14904

492.8 میلیون تومان
انگشتر بامله با الماس طبیعی
 • 12 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/350 قیراط
 • 36 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 1/670 قیراط
 • 7 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/140 قیراط
 • 18 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/320 قیراط
 

ست حلقه و پشت حلقه کد 14985-14984

295.6 میلیون تومان380.6 میلیون تومان
حلقه و پشت حلقه با الماس طبیعی

انگشتر تنیس با کد 14985

295.6 میلیون تومان
انگشتر تنیس با الماس طبیعی
 • 9 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/848 قیراط
 • 92 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/745 قیراط

انگشتر سولیتر با کد 14984

380.6 میلیون تومان
انگشتر سولیتر با الماس طبیعی
 • 8 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/622 قیراط
 • 92 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 0/909 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/504 قیراط
 

انگشتر سولیتر با کد 14978

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر سولیتر با الماس طبیعی
 • 12 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/660 قیراط
 • 77 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 1/245 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید ( GIA G Color ) به وزن 1/010 قیراط
 

انگشتر سولیتر با کد 14965

235.2 میلیون تومان
انگشتر سولیتر دور برلیان با الماس طبیعی  
 • 18 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/101 قیراط
 • 18 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/190 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان GIA Vs2 به وزن 0/720 قیراط
 

انگشتر طرح کارتیه با کد 14905

202.4 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 25 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/980 قیراط
 • 207 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/470 قیراط
 

انگشتر طرح کارتیه با کد 14900

114.2 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی گرد
 • 95 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/780 قیراط