نمایش 1–12 از 43 نتیجه

انگشتر مردانه با کد 14745

92.5 میلیون تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 12 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 0/280 قیراط
 • 4 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 0/270 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14599

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر مردانه با الماس طبیعی
 • 32 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 0/200 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/300 قیراط
 

انگشتر حلقه مردانه با کد 14677

46.3 میلیون تومان
انگشتر حلقه مردانه با الماس طبیعی
 • 15 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/150 قیراط
 

انگشتر حلقه مردانه با کد 14618

23.1 میلیون تومان
انگشتر حلقه مردانه با الماس طبیعی گرد
 • 1 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/024 قیراط

انگشتر حلقه مردانه با کد 14620

17.5 میلیون تومان
انگشتر حلقه مردانه با الماس طبیعی گرد
 • 1 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/028 قیراط

انگشتر مردانه با کد 14525

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر باگت و پرنس الماس طبیعی
 • 45 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 0/800 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 14589

160.7 میلیون تومان
انگشتر باگت و پرنس الماس طبیعی
 • 192 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن 2/455 قیراط
 

انگشتر حلقه مردانه 13503

32.8 میلیون تومان
انگشتر حلقه مردانه با الماس طبیعی گرد
 • 12 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/220 قیراط

انگشتر حلقه مردانه طرح تیفانی با کد 13598

52.9 میلیون تومان
انگشتر حلقه طرح تیفانی با الماس طبیعی گرد
 • 26 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/180 قیراط
 

انگشتر حلقه مردانه با کد 13630

104.8 میلیون تومان
انگشتر حلقه با الماس طبیعی
 • 4 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/736 قیراط

انگشتر مردانه با کد 13715

108.2 میلیون تومان
انگشتر باگت و پرنس الماس طبیعی
 • 16 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/250 قیراط
 • 9 عدد برلیان پرنس سفید تمام تراش به وزن 0/810 قیراط
 

انگشتر باگت با کد 12873

157.5 میلیون تومان
انگشتر باگت با الماس طبیعی 
 • ۲۴ عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۱/۱1۰ قیراط
 • 56 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن ۰/475 قیراط
 • 25 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/820 قیراط
 • 1 عدد یاقوت کبود دیفیوژن تمام تراش به وزن 3/850 قیراط