نمایش 1–12 از 103 نتیجه

انگشتر مردانه با کد 15405

86,600,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 36 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/558 قیراط
 

انگشتر باگت مردانه با کد 15511

90,100,000 تومان
انگشتر باگت مردانه با الماس طبیعی 
 • 6 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/210 قیراط
 • 42 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/550 قیراط
 

انگشتر باگت مردانه با کد 15474

139,000,000 تومان
انگشتر باگت مردانه با الماس طبیعی 
 • 4 عدد برلیان باگت سفید به وزن 0/398 قیراط
 • 16 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/615 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15416

120,700,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 25 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/705 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15475

124,900,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/255 قیراط
 • 28 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/398 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15442

141,700,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/085 قیراط
 • 76 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/875 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15441

98,000,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 26 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/435 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15443

106,400,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 40 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/658 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15430

102,600,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 16 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/615 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15429

85,700,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 35 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/455 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15431

165,600,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 64 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 1/450 قیراط
 

انگشتر مردانه با کد 15428

111,200,000 تومان
انگشتر مردانه با الماس طبیعی 
 • 9 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/695 قیراط