نمایش دادن همه 5 نتیجه

انگشتر مارکیز با کد 15016

145,400,000 تومان
انگشتر مارکیز با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/335 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/300 قیراط
 • 16 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/250 قیراط
 • 6 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/400 قیراط
 

انگشتر سولیتر با کد 15027

397,000,000 تومان
انگشتر سولیتر با الماس طبیعی
 • 16 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 0/675 قیراط
 • 8 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/605 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/400 قیراط
 

انگشتر تنیس با کد 15026

397,800,000 تومان
انگشتر تنیس با الماس طبیعی
 • 14 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 2/665 قیراط
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/175 قیراط

انگشتر پرنسس با کد 15017

127,700,000 تومان
انگشتر پرنسس با الماس طبیعی
 • 28 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/150 قیراط
 • 36 عدد برلیان سفید پرنسس تمام تراش به وزن 0/700 قیراط

انگشتر مارکیز با کد 15023

105,800,000 تومان
انگشتر مارکیز با الماس طبیعی
 • 2 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/075 قیراط
 • 20 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/280 قیراط
 • 10 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/685 قیراط