نمایش دادن همه 10 نتیجه

انگشتر پرنسس با کد 15547

200,800,000 تومان
انگشتر پرنسس با الماس طبیعی
 • 44 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/450 قیراط
 • 20 عدد برلیان سفید پرنسس تمام تراش به وزن 1/100 قیراط

انگشتر سولیتر دور برلیان کد 15508

518,500,000 تومان
انگشتر سولیتر زیرکونیوم الماس طبیعی
 • 122 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/840 قیراط
 • 16 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 3/220 قیراط
 • ۱ عدد تخمه زیرکونیوم رنگین به وزن 1/500 قیراط
 

انگشتر سولیتر دور برلیان کد 15203

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر سولیتر الماس طبیعی
 • 220 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/820 قیراط
 • 16 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 3/280 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/710 قیراط
 

انگشتر سولیتر با کد 15113

405,600,000 تومان
انگشتر سولیتر زیرکن الماس طبیعی
 • 12 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 2/650 قیراط
 • ۱ عدد تخمه زیرکونیوم رنگین به وزن 1/500 قیراط
 

انگشتر تنیس با کد 15068

86,100,000 تومان
انگشتر تنیس الماس طبیعی
 • 7 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/526 قیراط
 • 58 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/312 قیراط

انگشتر مارکیز با کد 15016

155,200,000 تومان
انگشتر مارکیز-فلاور با الماس طبیعی
 • 8 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/330 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/300 قیراط
 • 16 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/250 قیراط
 • 6 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/400 قیراط
 

انگشتر سولیتر با کد 15027

396,300,000 تومان
انگشتر سولیتر با الماس طبیعی
 • 16 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 0/675 قیراط
 • 8 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/605 قیراط
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/400 قیراط
 

انگشتر تنیس با کد 15026

397,300,000 تومان
انگشتر تنیس با الماس طبیعی
 • 14 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 2/662 قیراط
 • 6 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/173 قیراط

انگشتر پرنسس با کد 15017

125,500,000 تومان
انگشتر پرنسس با الماس طبیعی
 • 28 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/150 قیراط
 • 36 عدد برلیان سفید پرنسس تمام تراش به وزن 0/700 قیراط

انگشتر مارکیز با کد 15023

110,700,000 تومان
انگشتر مارکیز با الماس طبیعی
 • 2 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/070 قیراط
 • 20 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/280 قیراط
 • 10 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/680 قیراط