نمایش یک نتیجه

انگشتر شکوفه کد 12264

147.2 میلیون تومان
انگشتر شکوفه با برلیان تمام تراش
  • ۸۰ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۱/270 قیراط
  • ۱۶ عدد برلیان تمام تراش به وزن ۰/۶3۰ قیراط