نمایش 1–12 از 19 نتیجه

انگشتر زمرد کلمبیا با کد 15704

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر زمرد آفریقا با الماس طبیعی
 • 32 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن ۰/590 قیراط
 • ۱ عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا به وزن 2/960 قیراط
 

انگشتر زمرد کلمبیا با کد 15701

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر زمرد آفریقا با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/435 قیراط
 • 1 عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا به وزن 0/910 قیراط
 

گوشواره زمرد آفریقا 15679

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گوشواره زمرد کلمبیا با الماس طبیعی
 • 54 سنگ برلیان سفید تمام تراش به وزن 2/650 قیراط
 • 224 سنگ برلیان سفید تمام تراش به وزن 2/100 قیراط
 • 64 سنگ برلیان سفید مارکیز به وزن 4/660 قیراط
 • 16 عدد تخمه زمرد کلمبیا سبز به وزن 3/330 قیراط

گوشواره زمرد 15650

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گوشواره زمرد کلمبیا با الماس طبیعی
 • 128 سنگ برلیان تمام تراش به وزن 1/050 قیراط
 • 4 عدد تخمه زمرد کلمبیا سبز به وزن 4/660 قیراط

انگشتر زمرد کلمبیا با کد 15649

214,100,000 تومان
انگشتر زمرد آفریقا با الماس طبیعی
 • 44 عدد برلیان تمام تراش سفید به وزن ۰/500 قیراط
 • 3 عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا به وزن 2/150 قیراط
 

انگشتر زمرد کلمبیا با کد 15133

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر زمرد آفریقا با قلب GIA الماس طبیعی
 • 1 عدد تخمه برلیان GIA VS1 قلب به وزن ۰/300 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان GIA VS1 قلب به وزن ۰/300 قیراط
 • ۱ عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا به وزن 2/420 قیراط
 

گردنبند زمرد کلمبیا با کد 15031

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زمرد سبز کلمبیا با الماس طبیعی
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/300 قیراط
 • 12 عدد برلیان اشک تمام تراش سفید به وزن 3/785 قیراط
 • 1 عدد تخمه زمرد کلمبیا سبز به وزن 13/650 قیراط
 

گردنبند زنجیری زمرد با کد 14740

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زنجیری زمرد کلمبیا با الماس طبیعی 127 عدد برلیان تمام تراش سفید 0/940 قیراط 1 عدد تخمه زمرد سبز آفریقا به وزن 1/010 قیراط  

گردنبند زمرد کلمبیا قلب با کد 13382

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند زمرد با الماس طبیعی
 • 62 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 2/729 قیراط
 • ا عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا قلب به وزن 5/760 قیراط

انگشتر طرح بولگاری کد 13485

140,200,000 تومان
انگشتر طرح بولگاری با الماس طبیعی
 • 32 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/779 قیراط
 • 2 عدد تخمه زمرد سبز مستطیلی کلمبیا به وزن 0/295 قیراط

انگشتر زمرد کلمبیا با کد 13100

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر زمرد آفریقا با الماس طبیعی
 • ۳۲ عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن ۰/۸48 قیراط
 • ۲۰ عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/095 قیراط
 • ۱ عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا به وزن 2/465 قیراط
 

دستبند طرح بولگاری کد 14028

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند طرح بولگاری با برلیان تمام تراش
 • 320 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 4/731 قیراط
 • 2 عدد تخمه زمرد آفریقا به وزن ۰/218 قیراط