نمایش 1–12 از 702 نتیجه

انگشتر طرح کارتیه با کد 14923

95.1 میلیون تومان
انگشتر طرح کارتیه با الماس طبیعی
 • 111 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/840 قیراط
 

دستبند طرح هرمس کد 14891

133.5 میلیون تومان
دستبند طرح هرمس با الماس طبیعی
 • 128 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/670 قیراط

گوشواره سولیتر با کد 14955

41.5 میلیون تومان
گوشواره سولیتر با الماس طبیعی
 • ۲ عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/310 قیراط
 

گردنبند زنجیری کلید گل با کد 14953

62.9 میلیون تومان
گردنبند زنجیری طرح کلید گل با الماس طبیعی
 • 102 عدد برلیان سفید تمام تراش 0/600 قیراط
 

آویز باگت با کد 14914

56.1 میلیون تومان
آویز باگت با الماس طبیعی
 • 3 عدد برلیان سفید باگت به وزن 0/160 قیراط
 • 2 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/060 قیراط
 • 70 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/410 قیراط

انگشتر سولیتر با کد 14952

413.7 میلیون تومان
انگشتر سولیتر با الماس طبیعی
 • ۱ عدد تخمه برلیان سفید ( GIA G Color ) به وزن 1/010 قیراط
 

دستبند طرح هرمس کد 14890

126.5 میلیون تومان
دستبند طرح هرمس با الماس طبیعی
 • 66 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/380 قیراط

گردنبند زنجیری باگت دایره کد 14856

139.3 میلیون تومان
گردنبند زنجیری دایره با الماس طبیعی
 • 34 عدد برلیان سفید باگت به وزن 1/880 قیراط

انگشتر تنیس با کد 14839

139.4 میلیون تومان
انگشتر تنیس با الماس طبیعی
 • 7 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/345 قیراط

گردنبند زنجیری باگت با کد 14635

43.5 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید باگت به وزن ۰/080 قیراط
 • 41 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/650 قیراط
 

گردنبند زنجیری باگت با کد 14939

32.5 میلیون تومان
گردنبند زنجیری باگت با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان سفید باگت به وزن ۰/080 قیراط
 • 41 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/356 قیراط
 

انگشتر تنیس دور برلیان با کد 14838

165.5 میلیون تومان
انگشتر تنیس دور برلیان با الماس طبیعی
 • 21 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 2/310 قیراط