نمایش 1–12 از 492 نتیجه

دستبند فلاور با کد 15242

63,900,000 تومان
دستبند فلاور با الماس طبیعی
 • 45 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/330 قیراط
 

گوشواره فلاور با کد 15241

38,200,000 تومان
گوشواره فلاور با الماس طبیعی
 • 42 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/430 قیراط
   

گردنبند زنجیری طرح ستاره با کد 15236

47,500,000 تومان
گردنبند زنجیری طرح ستاره با الماس طبیعی
 • 20 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/245 قیراط
 

دستبند پیچ ژاکوب با کد 15244

370,800,000 تومان
دستبند پیچ ژاکوب با الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/385 قیراط
 • 447 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 3/252 قیراط
 

دستبند پیچ ژاکوب با کد 15238

364,500,000 تومان
دستبند پیچ ژاکوب با الماس طبیعی
 • 14 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/477 قیراط
 • 463 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 2/775 قیراط
 

دستبند پیچ ژاکوب با کد 15220

394,800,000 تومان
دستبند پیچ ژاکوب با الماس طبیعی
 • 458 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 4/025 قیراط
 

گوشواره حلقه ای کد 15221

129,100,000 تومان
گوشواره حلقه ای با الماس طبیعی
 • 176 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 1/475 قیراط

گوشواره طرح مارکیزی با کد 15213

64,200,000 تومان
گوشواره طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • 90 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 0/700 قیراط
 

دستبند طرح مارکیزی با کد 15212

87,000,000 تومان
دستبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی
 • 65 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن ۰/500 قیراط
 

گردنبند طرح مارکیزی با کد 15211

213,500,000 تومان
گردنبند طرح مارکیزی با الماس طبیعی 
 • 170 عدد برلیان سفید تمام تراش به وزن 1/500 قیراط
 

انگشتر تنیس دور برلیان با کد 15232

71,800,000 تومان
انگشتر تنیس دور برلیان با الماس طبیعی
 • 23 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/689 قیراط

گوشواره حلقه ای کد 15204

334,500,000 تومان
گوشواره حلقه ای با الماس طبیعی
 • 56 عدد برلیان تمام تراش قلم خور به وزن 3/640 قیراط