در حال نمایش 6 نتیجه

انگشتر زمرد کلمبیا با کد 15701

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر زمرد آفریقا با الماس طبیعی
 • 6 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن ۰/435 قیراط
 • 1 عدد تخمه زمرد سبز کلمبیا به وزن 0/910 قیراط
 

انگشتر فلاور مارکیز با کد 15360

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر فلاور و مارکیز با الماس طبیعی
 • 7 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/340 قیراط
 • 22 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 1/790 قیراط
 

انگشتر فلاور مارکیز با کد 11706

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انگشتر فلاور - مارکیز الماس طبیعی
 • 18 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/150 قیراط
 • 2 عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/300 قیراط
 • 1 عدد تخمه برلیان سفید به وزن ۰/256 قیراط
 • 28 عدد برلیان مارکیز سفید به وزن 2/460 قیراط
 

آویز مارکیز با کد 15115

233,600,000 تومان
آویز مارکیز الماس طبیعی
 • 5 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 0/400 قیراط
 • 90 عدد برلیان قلم خور تمام تراش به وزن 0/550 قیراط
 • 14 عدد مارکیز سفید به وزن 1/083 قیراط

گردنبند مارکیز با کد 14047

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
گردنبند مارکیز با الماس طبیعی
 • 22 عدد تخمه برلیان سفید به وزن 1/918 قیراط
 • 92 عدد برلیان سفید مارکیز به وزن 6/543 قیراط

دستبند مارکیز‌ با کد 14056

برای سفارش گذاری و اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دستبند مارکیز با برلیان تمام تراش
 • 20 عدد تخمه برلیان تمام تراش به وزن 1/628 قیراط
 • 80 عدد مارکیز سفید به وزن 5/280 قیراط